HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI:
 • Bạn đang thiếu nguồn lực, khả năng phát triển và xây dựng thị trường
 • Bạn có nguồn vốn ban đầu nhỏ
 • Bạn mong muốn được đào tạo và phát triển thị trường một cách chuyên nghiệp
 • Bạn mong muốn làm chủ
 • Bạn mong muốn hợp tác với một công ty có khả năng phát triển nhanh và uy tín
 • Bạn mong muốn tham gia một thị trường có tốc độ phát triển nhanh và lớn
 • Bạn mong muốn phất triển thị trường tại khu vực địa phương mình sinh sống
YÊU CẦU ĐỐI TÁC:
 • Có nguồn vốn ban đầu
 • Có đức tính trung thực, thái độ chuyên nghiệp
 • Có khả năng sử dụng tốt các thiết bị công nghệ (máy tính, điện thoại)
 • Có kỹ năng quản lý vận hành chi nhánh Hiểu biết về marketing
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Có mong muốn hợp tác lâu dài
 • Độ tuổi 22-37 tuổi

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

Node.js®

Là 1 thời gian chạy JavaScript được xây dựng trên công cụ JavaScript của V8 của Chrome…

NGINX

Các công cụ và cơ sở hạ tầng bạn cần để xây dựng các ứng dụng tốt hơn và phát triển các doanh nghiệp thành công

PHP

Là 1 ngôn ngữ lập trình phổ biến và rộng rãi, đặc biệt cho việc phát triển trên web.

Bootstrap

Là khung HTML, CSS va JS phổ biến nhất để phát triển các dự án di động đáp ứng các dự án đầu tiên trên web.

Thư việc JavaScript

Để xây dựng giao diện người dùng

React Native

Một khuôn khổ để xây dựng ứng dụng gốc sử dụng Phản hồi

Express

Là 1 khuôn khổ ứng dụng web Node JS tối thiểu và linh hoạt cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ cho các ứng dụng web và di động.

MongoDB Atlas

Giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và quy mô triển khai MongoDB của bạn trong đám mây…